پیغام کوتاه
ارشيو پيغام کوتاه   

 


آوای ماد آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1082227 بار نمايش يافته است . فروردین 91

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.372 % (36501)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 2.348 % (25413)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 88.81 % (961208)
 Opera: OperaOperaOpera 0.223 % (2424)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 9.240 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.007 % (86)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.056 % (33082)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.172 % (23512)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 7.095 % (76794)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.729 % (18716)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.210 % (13100)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 89.96 % (973613)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 63
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 108
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 16
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 6
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 65