پیغام کوتاه
ارشيو پيغام کوتاه   

 


آوای ماد آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1164027 بار نمايش يافته است . فروردین 91

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.286 % (38259)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 2.315 % (26957)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 89.02 % (1036270)
 Opera: OperaOperaOpera 0.211 % (2461)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 8.590 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.007 % (89)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.861 % (33308)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.292 % (26682)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 7.119 % (82873)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.755 % (20435)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.235 % (14382)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 89.88 % (1046333)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 63
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 108
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 16
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 6
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 65